AngličtinaarabštinaChinese (Simplified)chorvatskýCzechdánskýholandskýfinskýfrancouzskýNěmecItaljaponskýkorejskýnorskýpolskýportugalskýšpanělskýšvédskýlotyštinasrbštinaestonskýmaďarskýmaltštinaislandskýLucemburský

Před použitím webu Jackpot Treasure Island (Sloto Cash Casino Mirror) nebo před stažením jakéhokoli Softwaru zpřístupněného na webu Treasure Island Jackpots (Sloto Cash Casino Mirror) si prosím pozorně přečtěte tyto Podmínky.

1. Hráním na kterémkoli z Treasure Island Jackpots (Sloto Cash Casino Mirror) (dále jen „kasino“) prohlašujete a zaručujete, že plně porozumíte těmto podmínkám a souhlasíte s jejich dodržováním.

2. Účast na činnostech a hrách v kasinu (dále jen „hra“) je otevřena pouze pro obyvatele těch jurisdikcí, kde je tato účast legální a není zakázána. Účast ve hře je neplatná, pokud to zákon zakazuje.

3. Kasino je omezeno na jednotlivce v zákonném věku, jak je stanoveno v jurisdikci, ve které jednotlivec bydlí. Můžete se účastnit jakýchkoli hazardních her, pokud je to pro vás zákonné v souladu se zákony platnými v jurisdikci, ze které se připojujete. Musíte pochopit a přijmout, že vám nemůžeme poskytnout žádné právní rady nebo ujištění. Abyste mohli tuto službu používat, musíte být starší 18 let (18 +).

4. Povolen je pouze jeden skutečný účet na hráče. Bude zrušeno více účtů. Hráči, kteří zaregistrují více účtů (včetně účtů s různými osobními údaji), nebudou mít nárok na žádnou výhru a všechny výběry budou zrušeny.

5. Interaktivní hazardní hry nejsou k dispozici osobám, které jsou fyzicky přítomny v jurisdikci, kde je to zakázáno. Pokud jste fyzicky přítomni v takové jurisdikci, nesmíte používat interaktivní služby hazardních her ani prohlížet jakékoli reklamy týkající se interaktivních služeb hazardních her.

6. Společnost neposkytuje žádná prohlášení ani záruky, implicitní ani explicitní, pokud jde o vaše zákonné právo účastnit se hry, ani žádný ze zaměstnanců společnosti, držitelů licence, distributorů, velkoobchodníků, přidružených společností, dceřiných společností, reklamy, propagace nebo jiných agentur, mediálních partnerů, zástupci nebo maloobchodníci jsou oprávněni učinit taková prohlášení nebo záruky.

7. Zaměstnanci společnosti, její držitelé licence, distributoři, velkoobchodníci, dceřiné společnosti, reklamní, propagační nebo jiné agentury, mediální partneři, maloobchodníci a členové každé z nejbližších rodin nejsou způsobilí k účasti na hře.

8. Hra je pouze pro zábavu. K hraní hry není nutný ani vyžadovaný žádný nákup. Můžete hrát bez sázení peněz, pokud si budete přát. Jakákoli účast na hře je na vaší výlučné volbě, uvážení a riziku. Hráním hry berete na vědomí, že neshledáte hru nebo kasino jako urážlivé, nevhodné, nespravedlivé nebo neslušné.

9. Vstup do kasina je povolen pouze pro vaši osobní zábavu a neprofesionální použití. Jakýkoli jiný vstup, přístup, použití nebo opětovné použití kasina nebo webu je přísně zakázáno.

10. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění zrušit váš účet z jakéhokoli důvodu. Jakýkoli zůstatek na vašem účtu v době takového zrušení vám může být připsán, avšak společnost si vyhrazuje právo, podle svého volného uvážení, zrušit jakékoli výhry a zabavit jakýkoli zůstatek na vašem účtu v kasinu za všech okolností, včetně:

10.1 Pokud existují důkazy naznačující, že máte v Kasinu více než jeden aktivní účet;

10.2 Pokud se jméno na vašem účtu v kasinu neshoduje s názvem na kreditních kartách použitých k nákupu na vašem účtu v kasinu;

10.3 Pokud se účastníte promoakce v kasinu a vyděláváte peníze dříve, než splníte požadavky této konkrétní promo akce;

10.4 Pokud uvedete nesprávné nebo zavádějící informace o registraci, účtu nebo identifikaci;

10.5 Pokud nemáte plnoletost;

10.6 Pokud máte bydliště v jurisdikci, kde je účast na hře ze zákona zakázána;

10.7 Pokud jste povolili nebo povolili (úmyslně nebo neúmyslně) někoho jiného hrát na vašem účtu v kasinu;

10.8 Pokud jste v kasinu nehráli individuálně pouze pro osobní zábavu (to znamená, že jste hráli v profesionálním smyslu nebo ve shodě s jiným hráčem (hráči) jako součást klubu, skupiny atd.);

10.9 Pokud zjistíte, že podvádí, nebo pokud společnost zjistí, že jste použili nebo využili systém (včetně strojů, počítačů, softwaru nebo jiných automatizovaných systémů) navržený speciálně pro porážku kasina;

10.10 Pokud jste byli označeni za zneuživatele bonusů v kasinech, nehrajete žádné strategie s nízkým rizikem za účelem výběru propagačních peněz;

10.11 Pokud by se společnost měla dozvědět, že jste hráli v jakémkoli jiném online kasinu za jakýchkoli okolností uvedených v bodech 10.1 až 10.10 výše

11. V případě, že společnost má podezření na podvod nebo podvodnou činnost z vaší strany nebo pokud jsou některé z vašich plateb zpoplatněny, má společnost právo zadržet jakoukoli částku z vašeho účtu, která přesahuje váš původní vklad, a pokud to považuje za nutné Společnost, zahájit jakékoli soudní řízení s cílem inkasovat veškeré dlužné platby. Souhlasíte s tím, že v souvislosti s používáním online kasina v plné výši uhradíte veškeré platby a platby splatné společnosti nebo poskytovatelům plateb. Dále souhlasíte, že nebudete provádět žádné zpětné zúčtování nebo se nevzdáte nebo zrušíte nebo jinak nezrušíte své vklady, a v každém takovém případě budou všechny výhry neplatné a budete společnosti vracet a kompenzovat takové nezaplacené vklady včetně jakýchkoli nákladů vzniklých společnosti Společnost v procesu vybírání vkladů.

12. Přijetím jakékoli ceny a / nebo výher od společnosti souhlasíte s používáním vašeho jména pro reklamní a propagační účely bez dodatečné náhrady, s výjimkou případů, kdy to zákon zakazuje.

13. Pokud máte jakýkoli spor ohledně jakéhokoli výsledku ve hře, musíte podat stížnost společnosti písemně do čtrnácti (14) dnů. V případě rozporu mezi výsledkem zobrazeným na vašem softwaru kasina a serverovým softwarem kasina bude výsledek zobrazený na serverovém softwaru kasina oficiálním a rozhodujícím výsledkem hry.

14. Jste výhradně zodpovědní za veškeré příslušné daně z jakýchkoli cen a / nebo výher, které vybíráte od společnosti.

15. Společnost si vyhrazuje právo, podle svého výhradního uvážení a bez předchozího upozornění, přidat do kasina nové aktivity nebo hry nebo kdykoli ukončit jakoukoli činnost nebo hru kasina.

16. Pokud se nepřihlásíte na svůj kasinový účet po dobu 180 dnů, bude veškerý zůstatek na vašem účtu propadnut společnosti. Všechny účty, které jsou neaktivní po dobu 6 měsíce, budou považovány za neaktivní a budou uzavřeny.

17. Jste výhradně zodpovědní za to, že vaše číslo účtu a heslo zůstanou v bezpečí a v tajnosti. Nesmíte dovolit žádné jiné osobě nebo třetí straně, včetně, ale bez omezení, jakékoli nezletilé osoby, aby používaly nebo znovu používaly váš účet, přístup a / nebo používaly jakékoli materiály nebo informace z webu, přijímaly jakoukoli cenu nebo se účastnily her. Jste výhradně zodpovědní za jakékoli nákupy a / nebo ztráty, které mohou na vašem účtu vzniknout.

18. Společnost nebude požadovat, aby si udržovala uživatelská jména nebo hesla, pokud hráč zakáže, zapomene, ztratí nebo jinak nemůže vstoupit do kasina kvůli čemukoli jinému než je chyba společnosti.

19. Společnost neodpovídá za počítačové nebo internetové poruchy ani za pokusy hráče o účast na hře způsoby, prostředky nebo způsoby, které společnost neplánuje.

20. Pokud zjistíte, že podvádíte nebo se pokoušíte podvádět hru, nebo pokud podáte nepravdivé nebo škodlivé komentáře týkající se činnosti společnosti, vyhrazuje si společnost právo zveřejnit vaše akce spolu s vaší totožností a e-mailovou adresou, a dále tyto informace rozesílat dalším kasinům, bankám, společnostem vydávajícím kreditní karty a příslušným agenturám.

21. Budete držet společnost, její zaměstnance, vedoucí pracovníky, ředitele, držitele licence, distributory, velkoobchodníky, přidružené společnosti, dceřiné společnosti, reklamní, propagační nebo jiné agentury, mediální partnery, agenty a maloobchodníky v neškodném stavu a budete je plně odškodňovat od všech nákladů a výdajů, závazky a škody, které mohou nastat v důsledku: (i) vašeho vstupu, použití nebo opětovného použití webu, (ii) vašeho použití jakýchkoli materiálů na webu, (iii) vašeho vstupu, použití nebo opakovaného použití serveru kasina, (iv) vaší účasti na hře nebo (v) vaší přijetí jakékoli ceny.

22. Treasure Island Jackpots (Sloto Cash Casino Mirror) je obchodní název Společnosti a nezískáváte žádná práva k těmto podmínkám ani k jiným podmínkám, grafice, textu, konceptům nebo metodologiím, pokud používáte webovou stránku a materiál v ní obsažený.

23. Materiály hry (ať už elektronicky získané nebo získané jinými prostředky) jsou automaticky neplatné, pokud jsou padělané, zmrzačené, padělané, pozměněné nebo pozměněné jakýmkoli způsobem, pokud jsou nečitelné, mechanicky nebo elektronicky reprodukovány, získané mimo povolené legitimní kanály nebo pokud obsahují tisk , výrobní, typografické, mechanické, elektronické nebo jakékoli jiné chyby. Odpovědnost za materiály ve hře obsahující jakoukoli chybu je omezena na jejich nahrazení.

24. Veškeré materiály předložené k získání cen se stávají majetkem společnosti a nebudou vráceny. Společnost neodpovídá za ztracené, pozdní, nečitelné, neúplné, poškozené, zmrzačené, nesprávně směrované nebo poštovné splatné pošty, žádosti, nároky na ceny nebo příspěvky.

25. Po zakoupení obdržíte e-mailové upozornění. Doporučujeme držiteli karty vytisknout veškerá transakční data, pravidla hry, pravidla pro zrušení a způsoby platby, aby se zabránilo pozdějším nedorozuměním a diskuzím a aby byly uchovávány na snadno přístupném místě.

26. Všechny sázky musí být umístěny prostřednictvím uživatelského rozhraní, které poskytuje Treasure Island Jackpots (Sloto Cash Casino Mirror) na našich webových stránkách. Jakékoli internetové sázení jinými prostředky, včetně použití „robotického“ hráče, je přísně zakázáno. V případě zjištění použití neschváleného klientského softwaru si Management vyhrazuje právo zpětně zrušit platnost všech těchto sázek, zrušit účet hráče nebo podniknout jakékoli jiné vhodné kroky.

27. Existuje týdenní limit výběru $ 5,000 za týden. Vezměte prosím na vědomí, že management může určit více či méně týdenní výplatní limity v závislosti na vašem VIP stavu.

28. V případě, že hráč nevloží svůj vklad alespoň jednou před žádostí o výběr, bude odečten správní poplatek ve výši 15%.

29. Ve službě ani se zaměstnanci kasina Treasure Island Jackpots (Sloto Cash Casino Mirror) nebude tolerováno urážlivé, urážlivé nebo klamavé znění. Jakékoli porušení těchto zásad bude mít za následek pozastavení herních práv nebo jiné kroky, které může Casino požadovat, aby zajistily dodržování. Není dovoleno používat nevhodný nebo urážlivý jazyk ve spojení s vaším uživatelským jménem a / nebo ID hráče, které zahrnuje, ale není omezeno na profánní, sexistický nebo rasistický jazyk. Kasino si vyhrazuje právo provádět změny uživatelského jména nebo ID hráče, které tyto zásady porušuje, a podniknout kroky, které považuje za vhodné, až do uzavření vašeho účtu. Pokud vytvoříte účet s urážlivým uživatelským jménem a / nebo ID hráče nebo změníte své stávající uživatelské jméno / ID na urážlivé, může být vaše uživatelské jméno / ID změněno a uzamčeno.

30. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění tyto podmínky změnit nebo provést nebo změnit jakékoli postupy. Tyto změny budou provedeny podle uvážení vedení kasina a budou okamžitě uplatněny. Takové procedurální změny budou pouze reakcí na zájmy a bezpečnost kasina nebo hráčů.

31. Podmínky obsažené v tomto dokumentu představují úplnou, konečnou a výhradní dohodu mezi vámi a společností a nahrazují a slučují všechny předchozí dohody, prohlášení a porozumění mezi vámi a společností v souvislosti s hraním v kasinu.

Mobilní podmínky

Treasure Island Jackpots (Sloto Cash Casino Mirror) Promo Alerts

Dostávejte speciální textové návrhy a nabídky z Promo upozornění na pokladové ostrovy jackpoty (Sloto Cash Casino Mirror) prostřednictvím svého mobilního zařízení. 4 textové zprávy za měsíc s národními nabídkami. Mohou platit sazby zpráv a dat.

Aktivací této služby souhlasíte s přijímáním mobilních textových upozornění pomocí systému automatického telefonního vytáčení. Souhlas s přijímáním marketingových textových zpráv není vyžadován jako podmínka nákupu jakéhokoli zboží nebo služeb.

Registrací potvrzujete, že jste starší 18.

STOP Informace

text STOP do 64875u, aby přestal dostávat jackpoty Treasure Island Jackpots (Sloto Cash Casino Mirror) Propagační zprávy z Treasure Island Jackpots (Sloto Cash Casino Mirror) (obdržíte potvrzovací text).

NÁPOVĚDA Informace

Další informace, text POMOC na 64875 nebo kontaktujte bezplatně: 1 866-890-6745 / Běžné číslo: 1 657-208-547.

Vaše soukromí bereme vážně. Prosím návštěva zkontrolovat naše zásady ochrany osobních údajů.